GREEN SOLDIER PROJECT

GREEN ENVIROMENT PROJECT


Green Enviroment Project ini adalah salah satu projek alam sekitar oleh Universiti Pertahanan Nasional Malaysia(UPNM) kepada dunia, Malaysia terutamanya. Kempen kesedaran alam sekitar ini ditunjang oleh sekumpulan pegawai kadet dari Universiti Pertahanan Nasional Malaysia(UPNM) yang diketuai oleh founder nya iaitu saudara Wan Nurhidayat. Kempen ini akan berkongsi dan memberi mesej kesedaran dalam menjaga alam sekitar.

LIKE THIS PAGE: GREEN SOLDIER NDU
FOLLOW ON TWITTER: @GreenSoldierNDU
OFFICIAL WEBSITE: The Green Soldiers

Pencapaian Green Soldier
Baru-baru kini founder kempen ini, Wan Nurhidayat telah menyertai satu pertandingan terbuka iaitu BYEE yang terbuka kepada pelajar institusi pengajioan tinggi. Juri akan memilih 24 peserta dengan idea yang terbaik untuk memilih 12 yang terbaik dan 12 ini akan menyertai temuduga Eco Camp di Sarawak untuk memilih 2 yang terbaik untuk mewakili Malaysia ke Eco Conference di Germany dan Alhamdulillah projek Green Soldier ini merupakan dua yang terbaik yang akan ke Jerman hujung tahun ini...Doakan agar projek ini akan terus berkembang dan dapat sokongan yang lebih ramai dalam menyebarkan kesedaran kepada kita semua tentang pentingnya menjaga alam sekitar... 
Web Analytics